Våre tjenester

Webportal

Gå til vår webportal

Purreinkasso

Inkassotjenester AS tilbyr spesiell behandling av utenrettslige krav. Behandlingen foregår i en avtalt periode, med mulighet for å iverksette rettslige tiltak der våre henvendelser ikke fører fram. Det blir tatt grundige kredittopplysninger av skyldner og en kombinasjon av brev, SMS og telefon blir benyttet for å oppnå en løsning.

Rettslig inkasso

Vi mener at inkasso er håndverk og der andre tiltak ikke fører frem, vil vi gjøre en grundig evaluering av skyldner. Det vil bli foretatt en vurdering for å fastslå hvorvidt rettslige tiltak er hensiktsmessig. Skyldners økonomi kan endres, slik at ny vurdering foretas løpende.

Langtidsinkasso

Så lenge våre kunder og vi ser det hensiktsmessig å fortsette prosessen, tilbyr vi langtidsinkasso/ overvåking. Vi vurderer jevnlig hver enkelt sak ut i fra beløpets størrelse og sannsynligheten for innkreving på sikt. Vi har lang erfaring med denne type saker og for oss er saken aktiv uansett alder, så lenge kravet ikke er foreldet.

Kredittopplysninger

Vi kan tilby våre kunder en meget fordelaktig kredittopplysningsavtale med Experian AS (tidligere Creditinform AS). Send forespørsel om pris og tilgang på kontakt oss.

Kurs og opplæring

Om ønskelig, arrangerer vi kurs innenfor fagrelaterte områder og vår webløsningstjeneste Nettkontor.

Rådgivning og bistand

Vi tilbyr optimal tjeneste for den enkelte kunde.