Purreinkasso

Inkassotjenester AS tilbyr spesiell behandling av utenrettslige krav. Det vil si krav som ikke behandles av Forliksrådet, Namsmannen eller Tingretten. Behandlingen begrenses kun av kravets foreldelse, og de opplysningene vi kan finne. Det blir foretatt grundige kredittopplysninger av skyldner. En kombinasjon av brev, sms og e-post blir benyttet for å få kontakt med kunden og finne en løsning.

Rettslig inkasso

Etter en grundig evaluering av skyldner vil vi kunne gi råd i forhold til om en rettslig inkasso er hensiktsmessig. Skyldners økonomi kan endres og vi vurderer løpende om dette er noe som er hensiktsmessig for vår kunde.

Langtidsinkasso

Vi vurderer alle krav jevnlig, og kan komme med anbefalinger med tanke på langtidsinkasso / overvåk av saker. Vår lange erfaring med denne typen saker og hensynet til hver enkelt kunde, samt de vurderinger som vi kan gjøre av skyldner legges til grunn.

Kredittopplysninger

Vi kan tilby våre kunder en meget fordelaktig kredittopplysningsavtale med Experian AS (tidligere Creditinform AS). Send forespørsel om pris og tilgang på kontakt oss.

Kurs og opplæring

Vi tar gjerne opplæring rundt inkasso og vår nettløsning, for de av våre kunder som ønsker det.

Rådgivning og bistand

Våre tjenester et til enhver tid tilpasset den enkelte kunde.