Om InkassoTjenester

Om InkassoTjenester

Inkassotjenester AS ble etablert i 1986. Vi er i dag en fullservice inkassospesialist, som dekker alle former for inkassobehov. Hos oss er hver kunde betydningsfull.

Kvalitetstjenester

Inkassotjenester AS tilbyr kvalitetstjenester, som gjør kredittadministrasjonen enkel for oppdragsgiver. Gjennom faglig dyktige medarbeidere og markedets beste systemer, kan vi tilby tjenester som er effektive og økonomisk lønnsomme for våre oppdragsgivere. Inkassotjenester AS sin styrke er våre saksbehandlere, som vi alltid har satt høye krav til. De er derfor meget godt kvalifisert. Samtlige har egen bevilling fra Kredittilsynet og det betyr at de selv prosederer saker gjennom rettsapparatet.

Vi har bevisst satset på rekruttering av saksbehandlere med bred erfaring innen inkasso. I tillegg til faglig tyngde legger vi vekt på kommunikasjon og forhandlingsevne. Kreative saksbehandlere finner gode løsninger for skyldner og kreditor.

Vi ser det som vår oppgave å gi oppdragsgivers kunder god behandling, slik at oppdragsgivers markedsmessige situasjon og gjenkjøp blir sikret.

Likviditet og gjenvinning

Vår målsetting er at vi sammen med våre kunder kan utvikle en god kredittpolitikk med rutiner for kredittoppfølging og inkasso, for å minimalisere tap og optimalisere likviditet og gjenvinning.

Disse målene når vi gjennom et nært og godt samarbeid, bygget på åpenhet og tillit.