Betalingsanmerkning - InkassoTjenester AS

Hva betyr det for deg?

Vi vet at hverdagen kan bli vanskelig hvis du pådrar deg betalingsanmerkning. Hva gjør du den dagen du er avhengig av noe og du ikke kan skaffe deg det fordi, du har betalingsanmerkning?

Hva, hvis det er avgjørende for om du får lån, eller drømmejobben?

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning betyr at en person er registrert som dårlig betaler i kredittopplysningsdatabasene.

I utgangspunktet vil man være registrert i fire år, det er ikke slik som mange tror at dette vil endre seg med økonomisk status. Betalingshistorikken vil følge deg selv om du skulle ha fått bedre økonomi som følge av ny jobb osv. Med andre ord kan en betalingsanmerkning få stor innvirkning på ditt daglige liv.

Hvis du ikke har anledning til å betale beløpet du skylder, er det viktig at du tar kontakt med kredittgiver så fort som mulig.

Spesielt viktig for deg som er ung

Et stort antall unge mellom 18 og 24 år får betalingsanmerkning fordi de ikke betaler regningene sine i tide eller lar være å betale. Disse opplever ofte store problemer med å få lån, kredittkort, handle på kreditt, bestille abonnement, osv.

Betalingsanmerkning – regelverket

Det er flere måter å få en betalingsanmerkning på. Den mest vanlige er at et inkassoselskap rapporterer til kredittopplysningsbyråene når vedkommende ikke har betalt. Det skilles mellom næringsdrivende og forbrukere når betalingsanmerkning blir registrert.

For forbrukere oppstår betalingsanmerkning normalt 30 dager etter at forliksklage eller utleggsbegjæring er sendt.

For næringsdrivende rapporteres betalingsanmerkning første gang 30 dager etter at betalingsoppfordring er sendt. Privatpersoner skal få tilsendt et forhåndsvarsel fra kredittopplysningsbyråene med 14 dagers frist for uttalelse, før registrering.

Dersom kravet blir betalt slettes betalingsanmerkningen. Vilkåret for at en anmerkning skal kunne registreres, er at kravet ikke er omtvistet. Det er viktig at du tar kontakt med inkassobyrået og redegjør for hvorfor kravet ikke er korrekt, hvis dette er tilfellet for deg.