Ta kontakt…

Noen ganger går det så langt at regninger går til inkasso. Årsakene kan vare forskjellige. Det viser seg at nesten halvparten av alle inkassosaker går til unge mennesker i etableringsfasen. Noen vil føle det som et nederlag å måtte innrømme sine betalingsproblemer, men de aller fleste du skylder penger vil ha erfaring fra lignende situasjoner. De vil også sette stor pris på at du tar kontakt. Da forstår de nemlig at du tar situasjonen på alvor, og at det er din intensjon å betale ned det du skylder. Har du fått et inkassokrav du ikke helt vet hvordan du skal takle, finnes det flere grep du kan ta:

1. Få oversikt!

Det viktigste du må gjøre når gjelden er i ferd med å knekke deg, er å få en oversikt over økonomien din. Denne oversikten er et viktig utgangspunkt når du videre skal planlegge hvordan du skal få kontroll over økonomien. Oversikten bør inneholde en liste over inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler.

2. Ta kontakt

med inkassobyrået eller den du skylder penger! Det verste du kan gjøre er å unngå og åpne posten fordi du frykter nye inkassokrav- eller late som ingenting. Dette gjør naturligvis situasjonen bare verre.

3. Feil ved regningen?

Skriv brev eller e-post til fordringshaveren/inkassobyrået om at du er uenig i kravet. Du må ha en saklig grunn. Returner eventuelle mottatte varer og meld fra om dette til inkassobyrået.

4. Har du ikke fått inkassovarsel?

Du har krav på et inkassovarsel før et krav sendes til inkasso. Kontakt inkassobyrået hvis du mener ikke å ha mottatt inkassovarsel.

5. Er gebyrene for høye?

Sjekk om inkassobyrået har beregnet riktige renter, salærer og gebyrer. Du har ikke plikt til å betale mer enn inkassobyrået maksimalt har rett til å kreve (se mer på inkasso.no).

6. Har barna fått inkassovarsel?

Barn under 18 år er umyndige og kan ikke bestille varer hvis du ikke har underskrevet bestillingen. Verken bedriften eller inkassobyrået har rett til å inndrive slike krav. Klag og send varer i retur.

7. Dårlig behandlet?

Har du problemer med et inkassobyrå som ikke følger spillereglene? Hos inkassoklagenemda kan du få hjelp.

8. Saken til forliksrådet?

Når du får brev om tilsvar, så skriv at du er uenig i kravet. Møt opp! Si din versjon og prøv å få til et forlik. Det er like bindende for fordringshaver som hvis du blir dømt. Sikrede krav (for eksempel boliglån) går rett til Namsmannen.

9. Får du dom mot deg?

Hvis du ikke møter opp i Forliksrådet, får du en uteblivelsesdom. Du må betale rubbel og bit, inkludert rettsgebyr. Betaler du nå, så forsvinner betalingsanmerkningen. Betaler du ikke, foretar Namsmannen rettslig inkasso.

10. Unngå betalingsanmerkning, ta kontakt!