Forliksklage - InkassoTjenester AS

Forliksklage

I de fleste tilfelle vil det dreie seg om en forliksklage (så lenge saken ikke er omtvistet), men det samme gjelder eksempelvis ved begjæring om utlegg eller begjæring om tvangssalg. Dersom vedkommende er næringsdrivende, vil en melding til kredittopplysningsbyråene kunne gis 30 dager etter at personen har fått tilsendt en betalingsoppfordring fra inkassoselskapet.

Dersom du er en privatperson, skal du i tillegg få tilsendt et brev fra opplysningsbyrået om at en anmerkning vil bli registrert.